Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà

Loan Quý Land xin gửi đến quý khách hàng quan tâm tới căn hộ chung cư Thanh Hà Cienco 5 thiết kế của tòa nhà HH02 – 2C khu B1.4 (6 tòa cũ) của Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco 5.

Mặt bằng thiết kế tổng thể căn hộ Tầng 2 – 15 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế kiot chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ Penthouse chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 02 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 04 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 06 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 08 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 10 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 12 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 14 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 16 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 18 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 20 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 22 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 24 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 26 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 28 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 30 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 32 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 34 chung cư HH02 – 2C khu B1.4 Thanh Hà
Rate this post